Belgium Startpage
Zorg

ZZP’er in de zorg? Sluit u aan bij een geschillencommissie

Bent u zelfstandig ondernemer in de zorg en bent u nog niet aangesloten bij een geschillencommissie? De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (WKKGZ) is in 2016 in werking getreden. Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk verplicht om bij een geschillencommissie aangesloten te zijn. Natuurlijk hoopt u dat het nooit zover komt; maar toch kan het gebeuren dat een cliënt een klacht heeft over de door u aangeboden zorg. Als zorgaanbieder heeft u dan zes weken (eventueel met een verlenging van vier weken) de tijd om een oplossing voor uw cliënt te bedenken. In de meeste gevallen lukt dat gelukkig, in een enkel geval wordt een klacht een geschil en dan komt de geschillencommissie om de hoek kijken. 

Waar moet u als ZZP’er aan voldoen?

– Uw klachtenregeling voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn door de WKKGZ voor ZZP.

– Uw onderneming is aangemeld bij een geschillencommissie (bijvoorbeeld de stichting Zorggeschil) die erkend is.

– U kunt aantonen dat u een overeenkomst heeft met uw cliënten. In deze overeenkomst wordt beschreven hoe uw klachtenprocedure werkt.

Wilt u meer weten over of heeft u nog vragen? Via de Rijksoverheid kunt u de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?’ downloaden. 

Regel uw aanmelding eenvoudig

Voldoet uw bedrijf nog niet aan de eisen van de nieuwe wet? En bent u wel aangesloten bij de Stichting ZZP Nederland? Neem dan contact op met de stichting Zorggeschil. Zij zijn aangesloten bij een organisatie die speciaal voor ZZP’ers de klachtenregeling behandelt en voor u een klachtenfunctionaris kan regelen op het moment dat u dat nodig acht. Bent u niet aangesloten bij de Stichting ZZP Nederland? Dan kunt u dit eenvoudig regelen via een collectieve overeenkomst. Op jaarbasis zijn de kosten van zo’n abonnement 50 euro. Als u zicht hiervoor aanmeldt, voldoet u tevens aan de voorwaarden van de WKKGZ ZZP.

Gerelateerde artikelen

Alles over De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) wat u moet weten

Begeleid wonen: een uitkomst voor volwassenen met psychische problematiek