Belgium Startpage
Image default
Zakelijk

No cure, no pay, of juist niet?

‘No cure no pay’ is een vergoedingssysteem waarbij wordt afgesproken met de cliënt dat hij/zij alleen kosten in rekening gebracht krijgt als er een bepaald resultaat is behaald. Wordt dit resultaat niet behaald, dan krijgt de cliënt geen rekening. Wordt er wel een resultaat behaald, dan moet de cliënt van te voren vastgesteld percentage van de schadevergoeding betalen. Dit fenomeen is afkomstig uit de Verenigde Staten. In Nederland wordt in het Burgerlijk Wetboek gesteld dat de aansprakelijke partij verplicht is om de schade te betalen (inclusief buitengerechtelijke kosten van de advocaat). In Amerika kennen ze dit niet dus is deze regeling opgesteld om zo ervoor te zorgen dat de advocaat een inkomen kan krijgen als hij bijvoorbeeld een letselschade zaak gewonnen heeft.

Wanneer ‘no cure no pay’ gebruiken?

Deze regeling wordt meestal gebruikt bij zaken waar van tevoren niet duidelijk is bij welke partij de aansprakelijkheid zal liggen, zoals bijvoorbeeld bij letselschade zoals beroepsziekten en medische aansprakelijkheid. Bij arbeidsongevallen en verkeersongevallen kan dit vaak wel van tevoren goed ingeschat worden.

No cure no pay bij letselschade

Heeft u een letselschade zaak, let dan goed op het volgende. Als slachtoffer na een ongeval en revaliderende bent u misschien extra gevoelig voor alle adviezen die u krijgt en de informatie die u hierover op internet kan lezen. Belangrijk is dat u overzicht houdt en u zich niet laat misleiden. Zorg dat u voldoende informatie heeft ingewonnen over u zaak voordat u een ‘no cure no pay’ regeling afsluit voor uw letselschade zaak. Staat van het begin al vast dat uw tegenpartij aansprakelijk is (en dat is in veel gevallen zo), dan bent u duurder uit als u een contract hebt gesloten op basis van ‘no cure no pay’ dan als u bijvoorbeeld een letselschade advocaat had ingeschakeld. U betaalt dan namelijk én een percentage van de schadevergoeding én de verzekeraar van uw tegenpartij betaalt de kosten van de letselschade specialist op uurbasis.

Rekenvoorbeeld

Stel uw schade bedraagt € 100.000,-. Wordt u dan een schadevergoeding van € 100.000,- toegekend, dan zal hiervan een afgesproken percentage, stel 5%, naar de ‘no cure no pay’ specialist gaan. Heeft u een advocaat ingeschakeld, dan worden zijn kosten door de tegenpartij betaald en blijft uw schadevergoeding € 100.000,-

http://www.letselschade-pro.nl/no-cure-no-pay-of-juist-niet/