Belgium Startpage
Image default
Internet

Kiezen tussen VPS of shared hosting

Wanneer er moet gekozen voor een vorm van hosting, dan zal dit vaak gaan tussen VPS hosting enerzijds en shared hosting anderzijds. Het is dan natuurlijk wel de vraag welke van de twee vormen het best aansluit.

Dit kan per situatie variëren. Het is belangrijk om in ieder geval te weten welke factoren dan een rol spelen zodat hier op ene goede manier mee omgegaan kan worden. Let in ieder geval op de volgende zaken wanneer het om zulke gevallen gaat.

De omvang

Het kiezen tussen VPS of shared website hosting komt in veel gevallen vooral neer op wat de omvang van je website is. Hoe groter de site is, hoe meer ruimte je nodig zal hebben. Hoe meer ruimte er nodig is, hoe beter VPS uit de bus komt.

Wanneer echter een hele kleine website gedraaid wordt, dan kan shared hosting juist een stuk beter zijn. Vooral ook omdat deze vorm een flink stuk goedkoper is dan de andere variant. Dit speelt natuurlijk ook altijd mee bij een keuze.

Veiligheid

De tweede factor die van belang is bij het maken van een keuze is de mate van veiligheid. Wie meer zekerheid wil hebben is vaak met VPS hosting iets beter af dan met shared hosting.

Er is immers minder kans op een probleem van buitenaf. Dit is bij shared hosting, waar de server gedeeld wordt, juist wel net iets vaker het geval.

Wanneer het dus essentieel is dat de website veilig staat en er eigenlijk nooit iets mee kan gebeuren, is VPS de beste optie.

https://www.swx.be