Belgium Startpage
Image default
Dienstverlening

De cao is niet verplicht

De arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk binnen een bedrijf. De werkgever en werknemer maken samen afspraken over hoe het werk uitgevoerd moet worden en waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst. Dit bestaat uit een verzameling van alle afspraken die vooral gelden voor de werknemers binnen een bedrijf of een specifieke bedrijfstak. In de arbeidsovereenkomst staat los van de cao de onderling gemaakte afspraken. Per branche verschilt het wat er in een cao moet komen te staan. Zo verschilt een bouw cao sterk met die van een schilders cao. Er zijn allemaal wetten gemaakt om dit in goede banen te leiden, wat er allemaal afgesproken dient te worden. De wetten worden wel vervangen door een cao als er hiervan sprake is. De afspraken die in een cao zijn opgenomen over wat er tussen de werkgever en de werknemer zijn afgesproken zijn hoger dan de regels uit de wet met de voorschriften. Het kan zijn dat je bij de overstap van een nieuwe baan afspraken hebt gemaakt over het salaris dat je wilt verdienen. Dit kan vele malen hoger liggen dan het wettelijk minimumloon. Dit minimumloon is opgenomen in een wet en geeft aan wat een werkgever sowieso dient uit te keren aan de werknemer als loon. Het is echter niet zo dat er maar één type cao in Nederland is waar men zich aan moet houden. Er bestaan maar liefst 900 verschillende types cao’s met elk hun eigen regels en afspraken. Ruim 85 procent van alle Nederlanders die werken onder een werkgever hebben afspraken vermeld staan in een cao waar aan gehouden dient te worden. Het is alleen niet verplicht om een cao aan te gaan, want aan de wet alleen al is voldoende. Hierin staan de meest belangrijke regels vermeld, die ervoor moeten zorgen dat iedereen op een juiste manier het werk kan uitvoeren en loon ervoor betaald krijgt.

http://www.cbbs.nl/